Om Mogens

Mogens Vedel: Uddannet talepædagog med speciale i undervisning af voksne med senhjerneskade

CV:

2018 - Formand for Hjerneskadeforeningen Lillebælt

2017 - Privatpraktiserende seniorkonsulent med tilknytning til materialeudvikling på CSV Vejle

2007 - 2017:
Fagkonsulent for senhjerneskadeafdelingen på CSV Vejle. Underviser på kurser for personer med senhjerneskade. Fokus på Indsigt, Erkendelse og Accept af livsvilkår efter en skade på hjernen. Arbejdede med materialeudvikling med vægt på Indsigt og den metakognitive tilgang til skade på hjernen. Oversatte og producerede mange materialer. Nogle af disse kan stadig købes hos csv-vejle.dk eller via Kit Malias hjemmeside. Var også koordinator og konsulent på PAS - Pædagogisk Afdækning System. Afviklede mange kurser for pårørende til personer med skade på hjernen - i de sidste år i samarbejde med hjerneskadekoordinatorerne på Sundhedscenter Vejle.

2006 - 2007:
Talepædagog på Brædstrup og Give sygehus' rehabiliteringsafdelinger.

2000:
Uddannet talepædagog og speciallærer med speciale i undervisning af voksne med senhjerneskade ved Danmarks Lærerhøjskole.

1997 - 2006:
Deltidsansat ved Amtscentralen for Undervisningsmidler i Vejle (nu Center for Undervisningsmidler - CFU) som pædagogisk konsulent for den vidtgående specialundervisning. Kursusarrangør og -holder. Materialeudvikling og netværk for specialundervisningslærere i Vejle Amt.

1984 - 2006:
Speciallærer (og senere talepædagog) ved Vejle Amts Kostskole Kildebjerget, Stouby. Specialefterskole for unge sent-udviklede - herunder også senhjerneskade. Arbejdede med praktisktilrettelagt undervisning i køkken/træværksted, musik og it samt internationalt samarbejde med Wales, Italien, Sverige og Letland.

1982 - 1984:
Lærer ved Bakkeskolen, Silkeborg, i Specialklasserækken

1977 - 1982:
Lærerstuderende Th. Langs Seminarium, Silkeborg. Linjefag i matematik og træsløjd. Speciale B

1975 - 1977:
Løsarbejder. Bl.a. børnehaver og grillbar

1972 - 1975:
Th. Langs Gymnasium, Silkeborg. Matematisk/samfundsfaglig student

1970 - 1972:
Th. Langs Realskole, Silkeborg

1963 - 1970:
Th. Langs Øvelsesskole, Silkeborg

1957 - 1963:
Hjemme hos mor