Hjerneskadetræthed

En skade på hjernen medfører ofte udtrætning. Træthed efter hjerneskade er anderledes end normal træthed. Den er svær at forstå for den ramte, og den er meget vanskelig at forklare for de pårørende.
Træthed er en følgevirkning på lige fod med andre følger efter hjerneskade. Det er meget vigtigt at forstå trætheden for at kunne mindske de gener og begrænsninger, den kan give
.

Almindelig træthed

Vi kender alle den træthed, der er en del af den daglige cyklus, hvor man får genskabt sin energi og sine kræfter med et hvil eller med søvn. De fleste raske beskriver træthed som en kropslig fornemmelse, f.eks. at man kan føle sig som ”en slatten klud”. Træthed kan man ikke måle. Det er en personlig oplevet tilstand. Altså er træthed en tilstand, hvor kun den enkelte kan mærke hvor stor en træthed, vedkommende har.

Anderledes træthed

Hjerneskadetræthed er anderledes. Der er ikke tale om en fysisk træthed men om mental træthed.

Den mentale træthed

·      kommer uden varsel – ofte under tankevirksomhed

·      opstår ved alt for mange sanseindtryk

·      opstår ved kognitive (tankemæssige) udfordringer

·      kommer hurtigere end før skaden

·      virker voldsom

·      kræver hvile straks

·      varer længere end fysisk træthed

·      forsvinder ikke altid efter en nats søvn eller et hvil

Den mentale træthedens typiske symptomer

·      nedsat evne til at koncentrere sig og være opmærksom i længere tid

·      besvær med at håndtere flere indtryk samtidig

·      det kræver unormal lang tid at genopbygge energi

·      besvær med at tage initiativ og overkomme daglige gøremål

·      øget irritabilitet

·      hukommelsesproblemer

·      lys- og lydfølsomhed

·      hovedpine

·      stress

Hvorfor opstår mental træthed?

Man kender ikke den præcise årsag til mental træthed efter hjerneskade.
En svensk forsker, Lars Rönnbäck fra Gøteborg Universitet, har foretaget MR-scanninger hos personer med mental træthed efter hjerneskade.
Disse scanninger tyder på, at hjernen arbejder ineffektivt, så den må kompensere og arbejde anderledes end før skaden.

Hvad kan de pårørende gøre?

Det kan være svært for andre at sætte sig ind i, hvor overvældende trætheden kan være. Nogle i omgivelserne vil måske være tilbøjelige til at mene, at den hjerneskaderamte blot skal tage sig sammen og vise lidt viljestyrke. Omgivelserne har også brug for at få viden om den mentale træthed for at kunne forstå og støtte den hjerneskaderamte.

Hjerneskadetræthed er ikke et problem, der kan behandles væk. Ofte vil trætheden aftage efter nogen tid, men for nogle vil trætheden vare ved. Hvis man vælger at overhøre træthedstegnene, kan den ramte både fysisk, kognitivt og følelsesmæssigt blive dårligere. Det er af afgørende betydning, at den hjerneskaderamte og de pårørende lærer at forstå logikken i udtrætningen og lærer, hvordan hverdagen kan indrettes efter trætheden.

Referencer

Lucie Nielsen: Om at få ro i hovedet – træthed og hjerneskade. Hjernesagen, januar 2011.
Louise Brückner Wiwe: Håndbog for pårørende – til personer med hjerneskade. Hjerneskadeforeningen, 2006.
Göteborg Universitet: Mental trötthet eller hjärntrötthet. www.mf.gu.se
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. www.hjerneskadecenter.dk

 

Printvenlig udgave